Đào tạo kỹ năng kinh doanh

Vì sao cần học kỹ năng kinh doanh?

Bất kỳ một lĩnh vực hay một chuyên ngành nào đều cần có kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp. Đối với lĩnh vực kinh doanh, muốn trở thành một doanh nhân giỏi cần có những phẩm chất và kỹ năng ...
Xem thêm
1

Nội dung khoá đào tạo kỹ năng kinh doanh

Kỹ năng quản lý kho

Trong điều kiện môi trường kinh doanh đang thay đổi liên tục, những cơ hội và thách thức luôn tồn ...

Kỹ năng quản lý dòng tiền

Quản lý dòng tiền là quản lý các khoản thu - chi, dòng tiền gồm 2 chiều: tiền đến nhờ ...

Nghệ thuật lãnh đạo hiệu quả

Với mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp lãnh đạo là người giữ linh hồn, truyền cảm hứng và dẫn dắt ...

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp đều có một lịch sử hình thành và phát triển riêng nên cần xây dựng cho mình ...

Kỹ năng hướng dẫn nhân viên làm việc hiệu quả

Một người lãnh đạo giỏi ngày nay là người có những kỹ năng khám phá, phát triển năng lực tiềm ...

Kỹ năng giám sát

Đội ngũ giám sát hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực kinh doanh và có ảnh ...

Kỹ năng quản trị nhân sự

Ngày nay, các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức phải tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp các ...

Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục

Thuyết trình là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong kinh doanh. Để có thể thuyết phục đồng ...

Kỹ năng quản lý trí tuệ cảm xúc

Người lãnh đạo và nhà quản lý thành công đòi hỏi không chỉ là IQ cao mà bên cạnh đó ...

Kỹ năng quản lý tổ chức và quản lý thời gian công việc

Trong các kỹ năng sống cần thiết cho mỗi con người thì kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả ...

Kỹ năng làm việc nhóm và phân phối công việc

Kỹ năng làm việc nhóm là khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tích cực ...

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Ngoài việc trở thành người bán hàng chuyên nghiệp thì công việc dịch vụ khách hàng ngày càng đóng vai ...

Hiểu và quản lý phát triển nhân viên

Muốn doanh nghiệp thành công và phát triển bền vững cần phải có đội ngũ quản lý không chỉ giỏi ...

Kỹ năng bán hàng online

Kinh doanh online - bán hàng online là hình thức đưa sản phẩm/dịch vụ của mình lên Internet để bán ...