Kỹ năng đàm phán, thương lượng

Đàm phán thương lượng là phương tiện cơ bản để hai hay nhiều bên đạt được sự thỏa hiệp. Đó là quá trình giao tiếp nhằm mang lại quyền và nghĩa vụ cho các bên. Một người được xem là đàm phán giỏi phải là người nhanh nhạy, biết lắng nghe và thái độ khiến người khác dễ chịu. Đồng thời, họ cũng là người biết tranh luận, thông minh và kiên quyết để không mắc bẫy hay nhún nhường đối phương.

Tầm quan trọng của kỹ năng đàm phán, thương lượng?

 • Đàm phán giúp ký kết được hợp đồng, mua bán với mức giá phù hợp.
 • Đàm phán giúp giải quyết các mâu thuẫn trong kinh doanh, cuộc sống.
 • Đàm phán giúp kết nối doanh nghiệp và người dùng, hiểu rõ bản chất vấn đề.

Khóa học “KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG” tại INULIIFE COACHING sẽ giúp bạn:

 • Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh.
 • Nắm bắt được quy trình và các nguyên tắc thương lượng nhằm đạt mục tiêu và thiện cảm.
 • Biết cách chuẩn bị các thông tin và dữ liệu cần thiết nhằm đảm bảo thắng lợi trong cuộc thương lượng.
 • Vận dụng các kỹ thuật tâm lý trong đàm phán thương lượng, thuyết phục.
 • Học cách đọc vị tâm lý bên kia trong quá trình thương lượng.
 • Linh hoạt và sáng tạo trong các tình huống thương lượng.
 • Tối ưu những yếu tố ảnh hưởng trong đàm phán và thương lượng.
 • Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế nhằm đạt kết quả cao.
 • Nắm bắt được các quy trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng đàm phán thiết yếu.

Đối tượng học viên:

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, trợ lý CEO.
 • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban, bộ phận.
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.

Để lại bình luận