Kỹ năng quản lý tài chính

Quản lý tài chính cá nhân là kỹ năng quản lý nguồn tiền một cách hiệu quả, bao gồm: thu, chi chi tiêu, thu nhập, đầu tư, tiết kiệm,… Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả giúp bạn biết cách cân đối thu chi, đảm bảo mức sống và tạo lập các quỹ tiết kiệm, quỹ dự phòng rủi ro cho bản thân. Đây được xem là nền tảng để xây dựng một cuộc sống an toàn, bền vững, Thiếu kỹ năng quản lý tài chính sẽ khiến bạn luôn trong tình cảnh “rỗng túi”, tệ hơn là mắc nợ xấu, không có DƯ và phải lao động cả đời để có thể trang trải cho cuộc sống.

Vì sao cần phải quản lý tài chính cá nhân?

 • Để nắm rõ tình hình tài chính thực tế của bản thân.
 • Quản lý và hạn chế các khoản nợ.
 • Đảm bảo tài chính ổn định.
 • Dễ dàng lập các mục tiêu tài chính cá nhân.
 • Giúp bạn gia tăng tài sản, ổn định tài chính và có các khoản dự phòng, an tâm hơn về cuộc sống. Từ đó bạn có các khoản dư dả để đầu tư vào bản thân, thỏa mãn các sở thích cá nhân như du lịch,… nâng cao mức sống.

Làm sao để cân đối thu – chi hiệu quả?

Làm sao để gỡ bỏ gánh nặng nợ?

Làm sao có dư, có tài sản, có tiết kiệm và có thể về hưu sớm?

Khóa học “QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN” tại INULIFE COACHING giúp học viên:

 • Hiểu chính xác về Nợ, Tài sản, tiết kiệm.
 • Biết cách xử lý các khoản nợ trước khi chuyển thành nợ xấu.
 • Thực hành phương pháp quản lý tài chính theo quy tắc 60/20/20 –  50/30/20.
 • Biết cách pháp tối ưu dòng tiền.
 • Nắm vững 5 Bước quản lý tài chính cá nhân.
 • Phương pháp tối ưu hóa tài chính để có dư, có tiết kiệm, sở hữu tài sản, và về hưu sớm.

Để lại bình luận