Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp kế hoạch học tập và vui chơi

Quản lý thời gian là quản lý công việc hiệu quả trong một khoảng thời gian cụ thể mà không gây ra bất cứ sự xáo trộn nào. Quản lý thời gian hiệu quả giúp bạn thực hiện, xử lý và giải quyết công việc được hiệu quả hơn và không để thời gian “ chết” quá nhiều. Quản lý thời gian là một yếu tố quyết định cho sự thành công trong kinh doanh và cuộc sống cá nhân. Biết cách quản lý thời gian hiệu quả, chúng ta dễ dàng hoàn thành công việc nhiều hơn, đồng thời có nhiều thời gian hơn để thư giãn và hưởng thụ cuộc sống, cân bằng chất lượng cuộc sống.

Khóa học “Kỹ năng quản lý thời gian” tại INULIFE COACHING sẽ giúp bạn:

  • Hiểu được giá trị của thời gian và nguyên nhân dẫn đến quản lý thời gian chưa hiệu quả.
  • Biết được các nguyên tắc cốt lõi và quan trọng trong việc quản lý thời gian.
  • Nắm được quy trình và phương pháp quản lý thời gian hiệu quả trong công việc.
  • Ứng dụng các công cụ, kỹ thuật quản trị thời gian để tối ưu hóa hiệu quả trong công việc.
  • Lập kế hoạch, triển khai, quản lý, giám sát và đo lường thời gian để đạt hiệu quả công việc.

Để lại bình luận