Kỹ năng quản lý kho

Trong điều kiện môi trường kinh doanh đang thay đổi liên tục, những cơ hội và thách thức luôn tồn tại với mỗi doanh nghiệp. Mỗi bộ phận đều trở thành một mắt xích vô cùng quan trọng, tạo nên sự liên kết bền vững và phát triển cho doanh nghiệp đó. Đối với các…

Xem thêm

Kỹ năng quản lý dòng tiền

Quản lý dòng tiền là quản lý các khoản thu – chi, dòng tiền gồm 2 chiều: tiền đến nhờ hoạt động mua hàng của khách hàng và tiền đi thông qua các chi phí như nhập hàng, tiền lương nhân viên, chi phí vận hành cửa hàng, tiền thuê mặt bằng, tiền điện, tiền…

Xem thêm

Nghệ thuật lãnh đạo hiệu quả

Với mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp lãnh đạo là người giữ linh hồn, truyền cảm hứng và dẫn dắt tổ chức đi lên. Lãnh đạo là một nghệ thuật, một nhiệm vụ chứ không phải chức vụ hay một cái ghế. Song, triết lý đơn giản này không phải nhà lãnh đạo nào cũng…

Xem thêm

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp đều có một lịch sử hình thành và phát triển riêng nên cần xây dựng cho mình một bản sắc văn hóa riêng. Nó giúp doanh nghiệp định hướng rõ ràng con đường phát triển, tạo động lực làm việc cho nhân viên, tạo lợi thế cạnh tranh với các doanh nghiệp…

Xem thêm

Kỹ năng hướng dẫn nhân viên làm việc hiệu quả

Một người lãnh đạo giỏi ngày nay là người có những kỹ năng khám phá, phát triển năng lực tiềm ẩn ở nhân sự và quản lý nhân sự một cách hiệu quả. Làm thế nào để hiểu nhân sự? làm thế nào để quản lý và phát triển nhân sự tốt hơn? Trước tiên,…

Xem thêm

Kỹ năng giám sát

Đội ngũ giám sát hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực kinh doanh và có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả làm việc của nhân viên. Khóa học này giúp đội ngũ giám sát đạt được những kỹ năng cần thiết để mang lại hiệu quả và chuyển từ nhân…

Xem thêm