Coach là gì

Theo như định nghĩa chính xác của Liên đoàn Huấn luyện viên Quốc tế, coach có thể hiểu là sự kèm cặp, huấn luyện giữa một người chuyên gia với khách hàng. Trong đó, những người coach sẽ chủ yếu làm nhiệm vụ tạo cảm hứng, tạo động lực tối đa cho khách hàng để họ có thể tiến tới những mục tiêu của riêng mình một cách hiệu quả hơn.

Một cách hiểu khác đơn giản hơn về coach là gì? Đó là những người làm nhiệm vụ khơi gợi, sáng tạo những phương pháp nhằm truyền cảm hứng tối đa cho khách hàng trong công việc sao cho khách hàng có thể đạt được mục đích cuối cùng của mình.

Để lại bình luận